Biz Kimiz ve Burada Ne Yapıyoruz?

Biz Kimiz ve Burada ne Yapıyoruz?

Her ne kadar devletler hala başka türlü düşünseler de, İklim değişikliği 21. yüzyılın en büyük sorunu! Ve bu sorunu da insanlar olarak kendi kendimize yarattık. Gerçi bu noktada insanlığın tamamını suçlamak yanlış olur. Çünkü zengin ve/veya gelişmiş ülkelerin bu konudaki tarihsel sorumluluğu daha fazla. Bu ülkeler enerjilerini kömür ve petrol gibi fosil yakıtları kullanarak ürettiler ve böylece büyüdüler ve zenginleştiler. Bu sırada da atmosfere bol miktarda sera gazı saldılar ve bu atmosferdeki miktarları git gide daha çok artan sera gazları nedeniyle ısınıyor ve iklimin dengeleri git gide daha çok bozuluyor. Her geçen gün daha fazla kuraklık, daha fazla sel ve fırtına ile karşı karşıya kalıyoruz. Ve işler git gide daha da kötüleşiyor.

Bu sorunu çözmek için devletler Paris’te bir araya gelecekler ve iki hafta boyunca tartışacaklar. Kısaca COP21 dediğimiz bu seneki toplantı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 21. Taraflar Toplantısı olacak. Yani “taraflar” daha önce tam yirmi kez toplanmışlar. Ama çözüm için henüz bir sonuca ulaşabilmiş değiller. Pekiyi, bu sene yapılacak toplantı neden önemli? Yani 20 kere yapılmış, artık rutin olan bir toplantının yirmi birincisi neden önemli olsun? Toplantı dünyanın en çok turist çeken şehri olan Paris’te yapıldığı için mi yoksa? Hayır. Bu seneki toplantı önemli, çünkü geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmeden önce bir çözüme ulaşmak için bu toplantı son şansımız olabilir.

“Gözümüz Üzerinizde!”

İşte bütün bu süreci yakından izlemek için, Türkiyeli çok sayıda sivil toplum ve düşünce kuruluşlarından temsilciler olarak bizler de Paris’te olacağız. Amacımız müzakerecilere “Gözümüz Üzerinizde” diyebilmek. Oradaki gelişmeleri de sizlere aktarmak için ortak bir kanal oluşturduk. Adını da “İklim Postası” koyduk. Twitter adresimiz bile var (@iklim_postasi). Bizi takip edin ki, devletlere hep beraber “Sizi takip ediyoruz, gözümüz üzerinizde” diyebilelim.

Hepinizi bekliyoruz.

Cem İskender Aydın
TEMA Vakfı İklim Projeleri Koordinatörü

Site Footer

Sliding Sidebar