Pollyanna Paris’ten Bildiriyor: “Enerji Altyapısı Değişiyor mu?

Enerji altyapısını değişmesi, iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri için olmazsa olmaz bir unsur.

İklim zirvesinin dördüncü günündeyiz. Zirve, Pazartesi günü devlet başkanlarının umut vadeden konuşmalarıyla başladı. Perşembe sabahı açıklanan taslak metne göre, tartışmalı konulardaki ilerleme oldukça yavaş. Ancak yenilenebilir enerji alanında açıklanan iki girişim, geleceğe yönelik bir tutam umut veriyor:

1- Uluslararası Güneş Enerjisi İttifakı: Hindistan Devlet Başkanı Narendera Modi ve Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande tarafından COP21’in ilk gününde yapılan açıklama ile 120 ülke, güneş enerjisinin geliştirilmesi için tropik bölge ülkeleri ve bazı AB üyelerinin de içerisinde yer aldığı bir platform kurdu. Girişimin amacı, zengin güneş potansiyeline sahip Hindistan ve tropik bölgesindeki ülkelerde güneş enerjisi teknoloji ve finansman maliyetlerinin düşürülmesi, 2030 yılına kadar güneş enerjisinin geniş ölçekli kullanımı için gereken 1 trilyon ABD Doları tutarındaki yatırım için uygun mekanizma ve mali araçların yaratılması.

2- Afrika Yenilenebilir Enerji Girişimi: Girişimin hedefi, Afrika kıtasında 2020’de 10 GW, 2030 yılında ise 300 GW yenilenebilir enerjiye dayalı yeni kurulu gücün tesis edilmesi. 300 GW, Afrika’daki mevcut kurulu gücün iki katı. Girişime destek veren Fransa 2016-2020 arasında Afrika’da yenilenebilir enerji yatırımları için 2 milyar avro ayıracağını açıkladı. Programın, gelişmiş ülkelerin 2020 için taahhüt ettiği yıllık 100 milyar ABD Doları tutarındaki iklim finansmanı paketinden de yararlanması bekleniyor.

Enerji altyapısını değişmesi, iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri için olmazsa olmaz bir unsur. Bu değişimin zamanlaması, hedefe ulaşılıp ulaşılamayacağını tayin edecek. Uluslararası Yenilenebilir Ajansı Başkanı Adnan Amin’in sözleriyle bitirelim: “Soru, yenilenebilir enerjiye dayalı bir sistemin kurulup kurulamayacağı değil. Değişim başladı. Soru, bu değişimi hangi hızla tamamlayacağımız. Çocuklarımız ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir gezegen bırakabilmemiz, bugünkü enerji tercihlerimize bağlı.”

Mustafa Özgür Berke
WWF-Türkiye
İklim ve Enerji Programı Yönetmeni

Site Footer

Sliding Sidebar