İklim değişikliği zirvelerinde “Türkiye’nin yılı”

Uluslararası İklim Eylem Ağı (CAN International) tarafından müzakereler boyunca her gün yayınlanan ECO’da bugün (8 Kasım 2016) bir yazı tamamen Türkiye’nin müzakerelerdeki tutumuna ayrıldı.

Yeşil Gazete çevirisiyle yazıyı aşağıda okuyabilirsiniz.

Yazının orijinaline linkten ulaşabilirsiniz

 

Türkiye’nin Yılı

“Herkes iyi bir COP’u sever – hatta o kadar ki delegeler daha tamamlanmamış bir konferans merkezinde bile dolanır durur. Ve daha 2017, 2018 ve 2019 COP’larının hangi ülkenin ev sahipliğinde yapılacağını bilmesek de, bir şeyi biliyoruz: 2020, Türkiye’nin yılı olabilir.

Türkiye hükumetinin 2020 yılında yapılacak iklim zirvesine aday olduğu, kendilerini 4. Bölge’nin renkli ülke pavilyonlarında dolaşır halde bulanların dikkatini çekmiştir. Ama bu, Günün Fosili ödülünü en ironik gündem önerisinde bulunması nedeniyle almasını gölgeleyemiyor. Paris Anlaşması’nı (yüz küsur ülkenin yaptığı gibi) henüz onaylamamış olmasına rağmen, Türkiye dün Paris Anlaşması ve Yeşil İklim Fonu altında finansal destek almak için bir gündem maddesi konulmasını istemeye cüret etti. Gözüpek, cesur, atak – ya da sadece gülünç derecede dünyadan bihaber?

Ne yazık ki, Türkiye’nin kısa vadede yeni kömürlü termik santralların açılmasına verdiği desteği ve sera gazı emisyonlarını artırma planlarını düşünürseniz, muhtemelen sonuncusu. Oysa Anlaşma altında finansal desteğe erişmek ister görünmek yerine, Türkiye şu en basit 3 adımı atmalı: Anlaşmayı onaylamalı, ulusal iklim eylem planındaki hedeflerini yükseltmeli ve %100 yenilenebilir enerjiye yönelmeli.”

dsc_0626

Site Footer

Sliding Sidebar