“O Denli Doğal değil” Paris Anlaşması Sonrası Doğalgaza yer var mı?

Arif Cem Gündoğan

Friends of the Earth (FoE) tarafından yeni yayımlanan bir rapora göre Avrupa Birliği’nin gelecekteki enerji üretim portfolyosunda doğalgaza sanıldığı kadar yer yok. Doğalgaz ve İklim Değişikliği başlıklı bilimsel rapor dünyaca ünlü Tyndall  İklim Değişikliği Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Kevin Anderson ve Dr. John Broderick tarafından kaleme alındı ve Avrupa Birliği başta olmak üzere özellikle “gelişmiş” ülkelerin fosil yakıtlara dayalı enerji sistemini acilen terk etmesi gerekliliğini ortaya koyan çalışmalar arasında yerini aldı.

 

Rapora göre AB ülkeleri Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak-ta eğer samimilerse fosil yakıtlara dayalı enerji sistemine en fazla 9 yıl daha devam edebilirler aksi halde küresel sıcaklık artışını en fazla 2°C’de sınırlayabilmek mümkün olma-yacak. FoE’nin bu çalışmaya eşlik eden raporu “İklim Avrupa’nın Doğalgaz Bağım-lılığını Kaldırabilir mi?” başlıklı raporu AB’nin önümüzdeki on yıllar boyunca fosil yakıt kullanımına devam edeceğini ve fosil yakıt altyapısına (örneğin boru hatları) teşvik sağlayacağı uyarısında bulunuyor. Paris Anlaşması’nın ruhuna uygun olacak şekilde AB’yi 2030 yılı itibari ile fosil yakıta dayalı sistemden tamamen kurtulmaya çağrı yapılan raporda doğalgaz kaynaklı salımların günümüzdeki seviyelerde devam etmesi sonucunda halihazırdaki sıcaklık artışına 0.6°C daha ekleyeceğinin altı çizilmekte. Çalışmaya göre AB’nin salımlarını yılda %12 azaltarak 2035 yılında fosil yakıtlara dayalı enerji sisteminin yarattığı kirliliği ve iklim değişikliği etkisini en aza indirgemesi mümkün. COP23’te ise bu raporun bulgularına aksi yönde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Doğalgaz şirketlerinin stantlarda “çevre ve iklim değişikliği eğitimi” ve “sosyal sorumluluk” projelerini tanıttığı bir ortamda devam eden görüşmelerde doğalgazın “köprü / geçiş süreci yakıtı” olarak lanse edildiğini görebiliyoruz. Gazprom yetkilileri ile bu konuda gerçekleştirdiğim sohbetin detaylarını izleyen günlerde aktarmayı umuyorum. Ancak öncesinde çalışmalara kısaca göz atmanızı öneririm: Kategorik ve bilimsel temellerle bu görüşü reddeden ve öneriler sunan Anderson & Broderick çalışmasına şuradan, FoE’nin bu çalışmaya eşlik eden raporuna ise şuradan ulaşmanız mümkün.

Site Footer

Sliding Sidebar