Küresel Karbon Bütçesi 2017

Arif Cem Gündoğan

İnsan kaynaklı iklim değişikliği ile mücadelede alınan yolu izleyebilmek için küresel düzeyde toplam seragazı salım verisi önemli bir gösterge sayılmakta. İklim değişikliği ile etkin mücadele Paris Anlaşması’nda da öngörüldüğü üzere toplam seragazı salımlarının mümkün olduğunca çabuk azaltılarak kümülatif salım miktarının önce zirve yapması sonra düşüşe geçmesini gerektiriyor. Dünyanın en prestijli iklim değişikliği araştırma merkezlerinden bir grup bilim insanının yürüttüğü Küresel Karbon Projesi 2017 lansmanı kapsamında 2014, 2015 ve 2016 yıllarında neredeyse sabit giden salım trendinin 2017 yılında yeniden artışa geçtiği değerlendirmesi Bonn’daki zirvede kamuoyu ile paylaşıldı. Küresel Karbon Projesi 2017 çalışması bulgularının paylaşıldığı paneli University College London’dan Youba Sokona yönetirken, konuşmacılar arasında CICERO’dan Glen Peters, Manchester ve Uppsala Üniversitesi’nden Kevin Anderson ve East Anglia Üniversitesinden Corinne Le Quéré gibi ünlü bilim insanları hazır bulundu. Araştırmaya göre küresel düzeydeki toplam CO2 salım miktarı 2017’de bir önceki yıla oranla %2 artış kaydediyor. Bu artışın en önemli sebebi olarak Çin’deki ekonomik büyüme kaynaklı kömür tüketimi olarak belirtildiğini not edelim. Araştırmacılar 3 yıl doğrusal seyreden salımların yeniden artışa geçmiş olmasını endişe verici buluyor ve Paris Anlaşması kapsamında masadaki hedeflerin iddia seviyesinin yükseltilmesi için çağrıda bulunuyorlar.

Çalışmada yer alan bilim insanlarının dikkat çektiği en önemli nokta bu yüzyılın sonunda sıcaklık artışını Paris Anlaşması’nda kabul edilen limitlerde tutabilmek için küresel salımların 2020’den önce zirve yapmış olması gerekliliği. Küresel Karbon Projesi 2006’dan bu yana devam ediyor ve proje kapsamında her yıl küresel düzeyde seragazı salım miktarı mercek altına yatırılıyor. Bu seneki çalışmanın başyazarı olan Prof. Corinne Le Quéré bulguların hayal kırıklığı yarattığı belirtirken 2017 yılında insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklı CO2 salım miktarının yaklaşık 41 milyar ton olarak hesap edildiğini paylaştı. Bu rakamda belli oranda bir belirsizlik olsa da Küresel Karbon Projesi çalışmalarındaki hesap ve tahminlerin daha sonraki gözlemler ve analizler sonucunda doğruluk oranının çok yüksek olduğu bilinmekte. 2017’deki artışın en büyük kaynağı olan Çin şu anda küresel salımların %28’inden sorumlu konumda. 2017’de Çin’deki artışın başlıca sebepleri arasında ekonomik büyüme bağlantılı olarak enerji üretimi için kömür tüketiminin artması gösterilmekte. Enerji üretim sisteminde fosil yakıtların rolü hala çok belirgin olan Çin’de nehirlerdeki su seviyelerinin bu yıl düşük olması sebebi ile hidroelektrik santrallerinden üretilen elektrik miktarının beklentilerin altında kaldığı, oluşan açığın kömür ve doğalgaz santralleri vasıtası ile kapatıldığı not edilmekte. Çalışmanın sivil toplum, akademi ve özel sektör oturumlarında olduğu kadar müzakere salonlarında Paris Anlaşması’nın kurallarını oluşturmak ve detaylandırmak ile meşgul delegeler arasında da yankı bulduğunu söylemek mümkün.

Site Footer

Sliding Sidebar