İki Etkinlikten İklim Göçü, Güvenlikleştirme, Adalet ve Yoksulluk Üzerine Notlar

Paris İklim Zirvesi Pazartesi’nden bu yana birçok önemli yan etkinliğe şahit olmakta. Bunlar arasında iklim değişikliği ile göç arasındaki ilişkiyi ele alan iki toplantı da vardı. İlki bir A.B. Cost projesi çalışmasının sonuçlarının sunulduğu “İklim Değişikliğinin Tetiklediği Göçü Anlamada Sosyal Bilimler Araştırmalarının Önemi” konulu etkinlik, ikincisi de iklim değişikliği ve göç konusunda faaliyet gösteren Nansen İnisiyatifi’nin düzenlediği “Hazırlan ve Adapte Ol: İklim Değişikliği ve İnsan Hareketliliği – Paris ve Sonrası” konulu toplantıydı. Her ikisi de göç dinamiklerinin salt bir

devamını oku

Site Footer

Sliding Sidebar